Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden & Privacy Ingrid de Graaff

Datum van bewerking: 26 september 2023

Mocht je na het lezen ervan nog vragen hebben over het onderstaande dan kun je me als volgt bereiken:

Ingrid de Graaff
welkom [at] ingriddegraaff.nl

1. Geldigheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst (les, sessie, bijeenkomst, offerte, aanbieding en andere transactie) met Ingrid de Graaff (hierna: Ingrid).

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Ingrid zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst, en gaan boven de voorwaarden van de deelnemer, cliënt of klant.

1.3 Het aangaan van een therapeutisch traject, het aanschaffen en volgen van workshops of sessies en een overeenkomst tot het leveren van een dienst betekenen acceptatie van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Inspanning Ingrid en aansprakelijkheid

2.1 Ingrid verzorgt een hoge kwaliteit activiteiten (zoals yogalessen, massages, (coaching)sessies en workshops) en zet daarbij diverse tools in, vanuit een achtergrond van gekwalificeerde opleidingen. Ingrid besteedt grote zorg aan haar activiteiten en voert deze uit naar beste inzicht en vermogen.
2.2
Ondanks de inspanningen van Ingrid bestaat de kans dat een deelnemer een blessure of letsel oploopt. Door deelname aan activiteiten van Ingrid aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure of letsel.
2.3
Ingrid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, blessure, verlies of schade van welke aard ook, verband houdende met deelname aan activiteiten van Ingrid, als deelnemer behoud je je eigen verantwoordelijkheid voor je welzijn.

Ingrid adviseert het volgende om het risico op letsel, blessure en verlies te verkleinen:

• Consulteer een arts vóór deelname aan activiteiten als je niet zeker bent of deze geschikt voor je zijn en indien je zwanger bent.
• Verstrek vóór de les of sessie aan Ingrid juiste en volledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën en zwangerschap.
• Volg de instructies van Ingrid op voor het doen van de oefeningen. Luister bovendien naar de signalen van je lichaam en informeer Ingrid ook tijdens de sessie over belangrijke zaken.
• Wanneer oefeningen pijnlijk voor je zijn voer je ze niet uit en je deelt dit met Ingrid.
• Stel vragen wanneer je iets niet begrijpt of als je er twijfels over hebt.
• Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

3. Betaling, boeking en geldigheid

3.1 De prijzen die op de website van Ingrid zijn vermeld zijn voor particulieren en inclusief btw.
3.2 Abonnementen, trajecten en sessies worden vooraf betaald. Hiervoor ontvangt de deelnemer een factuur.
3.3 Verzetten van een individuele sessie kan kosteloos tot 48 uur van tevoren per mail via [email protected]. Terugbetaling is in beginsel niet mogelijk, behoudens bijzondere omstandigheden. Wel kan de overeengekomen sessie in overleg op een ander moment worden ingehaald. Bij annulering van een individuele sessie binnen 48 uur voor aanvang is geen restitutie/inhalen mogelijk.
3.4 Bij annulering van een individuele sessie door Ingrid wordt de activiteit verplaatst en is teruggave van het betaalde bedrag in overleg mogelijk, tenzij de annulering ontstaat door overmacht (bijvoorbeeld maatregelen die de overheid oplegt).
3.5 Aangeschafte abonnementen, pakketten en trajecten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.6 Abonnementen voor wekelijkse yogalessen worden afgesloten als een doorlopend abonnement, waarbij betaling naar keuze per maand, half jaar of jaar plaatsvindt. De prijs is gebaseerd op (minimaal) 44 aangeboden lessen per jaar.

3.7 Opzegging van abonnementen kan tot 1 maand voor afloop van de lopende betalingsperiode per e-mail naar [email protected].

3.8 Wanneer je als deelnemer aan een wekelijkse groepsles een les mist, dan kun je deze inhalen door op een ander moment een wekelijkse groepsles te volgen. Bij langdurige uitval (langer dan 2 weken) zoeken we samen naar een passende oplossing.

3.9 Bij annulering van een bedrijfsyogales of -workshop door opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van deze activiteit dient opdrachtgever de factuur aan Ingrid onverminderd te voldoen.

4. Persoonsgegevens - privacy

4.1 Ingrid gebruikt verstrekte contactgegevens voor administratieve en communicatiedoeleinden.

4.2 Ingrid verwerkt overige verstrekte persoonlijke en medische gegevens van cliënten in een dossier ten behoeve van een goede behandeling. Dit dossier bevat daarnaast aantekeningen van Ingrid over de uitgevoerde onderzoeken en oefeningen.

4.3 Ingrid behandelt deze gegevens strikt vertrouwelijk, en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht. Alleen de contactgegevens zijn toegankelijk voor diegenen die de administratie van Ingrid verwerken.

4.4 Ingrid deelt contact- en persoonlijke gegevens niet met anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het betreft.

4.5 De verwerkte contactgegevens zijn: naam, e-mailadres, bedrijfsnaam –bij zakelijke contacten-, adres, telefoonnummer.

4.6 Ingrid gebruikt deze contactgegevens om je op de hoogte te houden van speciale aankondigingen van activiteiten en ander nieuws en voor het maken van facturen.

4.7 Wie geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Ingrid kan zich afmelden via de afmeldlink in de mailing of Ingrid hierover informeren door een e-mail te sturen naar [email protected].

4.8 Ingrid verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (uiteraard alleen met je toestemming), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

4.9 Ingrid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je contactgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Voor de belastingdienst is Ingrid verplicht om de administratie 7 jaar te bewaren. Dit geldt dus ook voor offertes, facturen en bankafschriften waar je persoonsgegevens op staan.

5. Waarom Ingrid jouw gegevens nodig heeft en verwerkt

Ingrid verwerkt jouw gegevens om:

• je een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen;
• je een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten;
• contact met je te kunnen opnemen als ze nog vragen heeft;
• je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
• te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je uiteraard het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ingrid en ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ingrid een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van je heeft in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vraagt Ingrid je om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ingrid reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek .

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Ingrid neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ingrid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of wil je meer informatie over de beveiliging van door Ingrid verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact op met Ingrid via [email protected]

8. Cookies

De website van Ingrid maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven wanneer je dat wilt.


Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ingrid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

9. Google Analytics

Ingrid maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Ingrid gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Ingrid te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.


Door de cookies worden de volgende gegevens bijgehouden:


• Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
• De duur van het bezoek.
• De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je de website van Ingrid bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
• De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.


Ingrid heeft Google geen toestemming gegeven om via Ingrid verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:


• Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ optie van Google Analytics staat uitgezet.
• Ingrid heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

10. Reageren op de website

Als je via een reactieformulier of in een reactie op deze website een bericht achterlaat, wordt de data verzameld zoals je hebt ingegeven in het formulier, evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om het opsporen van spam te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die Ingrid van jou heeft, inclusief alle data die je hebt opgegeven. Je kunt ook verzoeken dat Ingrid enige persoonlijke data die Ingrid van jou heeft verwijdert. Dit uitgezonderd de data die Ingrid verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.